'TODE' SAKUGAWA
OKINAWAN-TE
YASUTSUNE ITOSU
SHURI-TE
SOKON 'BUSHI' MATSUMURA
SHURI-TE
CHOKI MOTOBU
SHURI-RYU KARATE
GICHIN FUNAKOSHI,
SHOTOKAN KARATE
CHOKI MOTOBU (STRONG
POSE) SHURI-RYU
CHOKI MOTOBU PERFORMS
FAVORITE KATA...
O'NAIHANCHI
CHOKI MOTOBU DEMONSTRATING THE STRENGTH HE MAINTAINED IN NAIFUNCHIN KATA
STUDENTS OF MOTOBU-RYU
'ANKOH' YASUTSUNE ITOSU
MOTOBU (MIDDLE) AND KONISHI (MOTOBU'S LEFT) SEATED WITH OTHER MASTERS
YASUHIRO KONISHI SEATED WITH STUDENTS AND OTHER NOTABLES
YASUHIRO KONISHI.
SHURI-RYU / SHINDO JINEN RYU
YOSHITAKA FUNAKOSHI...
SON OF GICHIN FUNAKOSHI
SHOSHIN NAGAMINE, MATSUBAYASHI-RYU
EIZO SHIMABUKURO, GOJU-RYU, SHORIN-RYU; FOUNDER OF SHOBAYASHI SHORIN-RYU
TATSUO SHIMABUKU,
FOUNDER OF ISSHIN-RYU
KONISHI TRAINING WITH CHOKI MOTOBU
CHOKI MOTOBU IN FORMAL POSE
MOTOBU INTERPRETING BUNKAI?
KENWA MABUNI, NAHA-TE
FOUNDER OF SHITO-RYU
ZENRYO SHIMABUKURO WITH CHOSIN CHIBANA,
CHOSIN CHIBANA,
KOBAYASHI SHORIN-RYU
ANKICHI ARAKAKI, ARAKAKI KARATE
GICHIN FUNAKOSHI, WITH ROKUSHAKU (SIX FOOT) BO
NABEI MATSUMURA, GRANDSON OF SOKON 'BUSHI' MATSUMURA
SHINKEN TAIRA, KOBUDO... KAMA
SHINKEN TAIRA, KOBUDO... ROKUSHAKU BO
SHINPAN GUSUKUMA, SHURI-TE
ardenkarate_april022006.jpg
Click here to return to Gallery
CHOSIN CHIBANA,
KOBAYASHI SHORIN-RYU
JIGORO KANO, FOUNDER OF KODOKAN JUDO
CHOTOKU KYAN, TOMARI-TE AND SHURI-TE.
Masters of Yester-year...
view / sign the guestbook
ardenkarate_april023001.gif
Instructors
Home
Gallery
Links
Contact Us
History
Our Karate